Lamp Chop

LEELIUM 01
Fuss:   Aschenbecher - Lichte Porzellan DDR
Schirm:   Durchbruchschale - Herend Hungary Apponyi
Hals, Kaschierhülse, Gelenke, Fassung:   E 14, Messing; handgebogen

Masse:  h34 x l15 x b14

Lamp Chop

  • lamp_chop_leelium_01_1